KHÓA HỌC NÂNG CAO

Địa điểm: 535/6 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội/
*Trường hợp muốn mời MUA về đào tạo tại cơ sở khác ngoài Store, vui lòng thanh toán thêm các khoản phụ thu (**).