Khoá học trang điểm

Khoá học vẽ Face Charts

Khoá học vẽ Facechart - HoaTranMakeup

Thông tin chi tiết khoá học

Đối tượng tham gia: Beginner, Học viên chưa từng học trang điểm chuyên nghiệp.

Học phí: 8,000,000 VND

– Không bao gồm kit đồ, phí thuê người mẫu phục vụ cho quá trình học

– Không bao gồm khóa tóc

Thời gian nộp học phí:

+ Lần 1: 30% (Khi đăng ký học)

+ Lần 2: 70% (Hoàn thiện trước khi nhập học)

Lưu ý: Không hoàn lại cọc với mọi lý do. Trong trường hợp học viên không hoàn thành học phí, học viện có quyền dừng việc học của học viên cho đến khi học viên hoàn thành thanh toán học phí.